Tại Sao Chúng Ta Phải Bầu Cho Minh Dương Vào Đơn Vị 7 San Jose

Posted on October 14, 2010

0


Thời gian bầu cử cũng gần kề, ngày 02 tháng 11 sẽ là ngày bầu cử, tuy nhiên những người bầu phiếu bằng thư sẽ phải gửi sớm hơn trong tháng 10 nầy .

Các bạn đọc ở xa sẽ đặt câu hỏi là cớ gì mà tôi ủng hộ Minh Dương vì đây chỉ là một bầu cử đơn thuần địa phương, hơn nữa chỉ là chức vụ bé nhất trong nước Mỹ, là City Council của đơn vị 7 , TP San Jose .

Theo tầm nhìn của tôi thì Madison Nguyễn chỉ mới bắt đầu bước vào sinh hoạt chính trị của thành phố San Jose nhờ vào đài phát thanh Quê Hương của bà Đoan Trang, trước đây đài phát thanh nầy liên quan đến sinh hoạt của các tổ chức chống cộng trong vùng, nhờ vào tiếng tăm của đài QH giới thiệu Madison Nguyễn nên dân cư San Jose mới biết đến và nhờ đó, đa số những người chống cộng trong cộng đồng đã bỏ phiếu cho cô để thắng Linda Hàn Nguyễn khá khít khao.

Đối với tôi Madison Nguyễn chỉ là một người tầm thường thuộc loại vô danh tiểu tốt trong xã hội chống cộng tại San Jose, thực tài của Masdion thì không có nhưng thủ đoạn chính trị thì dư thừa .

Người Việt tại San Jose chống đối Madison bắt đầu từ lúc biết được thông tin Madison và Vũ Đức Vượng đã viết email đến các nghị viên thành phố vào ngày 15 tháng 05 năm 2005 để yêu cầu trì hoản phiên họp biểu quyết vinh danh Cờ Vàng vào phiên họp hội đồng TP San Jose ngày 17 tháng 05 năm 2005. Người đồng hành viết email với Madison Nguyễn chính là Vũ Đức Vượng , một người có tiếng thân cộng đã từng đưa bà Tôn Nữ Thị Ninh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội CSVN tới trường De Anza college, Cupertino, Cali ngày 21 tháng 02 năm 2007 để tuyên truyền cho chủ nghĩa CS tại nơi đây.

 

Phóng Ảnh Email Xác Nhận Của Văn Phòng Nghị Viên David Cortese về việc Madison Nguyễn Ngăn Chận Nghị Quyết Cờ Vàng

Ngoài email nhằm trì hoản nghị quyết cờ Vàng chưa đủ, Madison trực tiếp gọi điện thoại vào văn phòng nghị viên David Cortese ngày 16 tháng 05 năm 2005 lần nữa yêu cầu trì hoản nghị quyết vinh danh cờ Vàng trong kỳ họp 17 tháng 05 của Thành Phố San Jose mà văn phòng của nghị viên thành phố David Cortese đã xác thực điều nầy .

Sau đó là tới chuyện cái tên Little Saigon mà Madison Nguyễn đã chống đối đưa tới làn sóng phản đối, biểu tình liên tục tại City Hall cũng như sự tuyệt thực của Lý Tống trong một thời gian dài.

Đứng yểm trợ phía Sau Madison Nguyễn có ông Đỗ Vẫn Trọn (chủ đài phát thanh), David Dương (thầu rác), Victor Dương (thầu rác), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư hú còi) , Nguyễn Xuân Ngãi (bí danh Vạn Xuân), Bích Liên (thẫm mỹ viện), Hoàng Thế Dân (Việt Tân), Hoàng Cơ Định (Việt Tân) …..

Người Mỹ có câu rất chính xác là “Want to Know More About a Person? Look at Their Friends” .

Đức Dalai Lama có câu nó nói bất hữu ” If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.” Nếu mình có thể giúp được người khác thì giúp, còn nếu không thể giúp người khác thì ít nhất là đừng làm hại họ . Madison Nguyễn đã hại Cộng đồng chúng ta phải khổ sở để muốn có được cái tên tinh thần là Little Saigon nhưng Madison Nguyễn đã chống đối lại cái tên nầy trong một thời gian dài .

Những điều trên cho chúng ta thấy là hãy đồn phiếu mình cho Minh Dương . Có thể có người đặt câu hỏi Minh Dương là ai ? Ngay cả chính tôi cũng chưa biết Minh Dương là ai, theo tôi cho dù Minh Dương là người Mỹ, Mễ, Ấn Độ, Lào, Phi, Thái thì cũng có giá trị hơn Madison Nguyễn vì ít ra Minh Dương chưa có dấu hiệu nào làm hại cộng đồng .

Một người chưa biết rõ xấu tốt nhưng một người mình biết rõ là kẻ xấu thì bạn sẽ chọn ai ? Nếu là tôi , tôi sẽ chọn Minh Dương vì tính tôi vẫn còn thấy câu nói của ông bà ta rất chí lý là “Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.”

Xuân Nhi

Advertisements