Đảng Cộng Sản Việt Nam Đổi Tên !

Posted on November 7, 2010

0


Tin (1) Tin vừa nhận được từ email chưa kiểm chứng, nghe nói đảng CSVN sẽ đổi tên từ Vietnamese Communist Party sang thành Vietnamese Condom Party . Tạm dịch đảng Cộng Sản Việt Nam sau kỳ đại hội nầy sẽ chính thức đổi tên Thành Đảng Bao Cao Su và Bí Thư đảng sẽ là Nguyễn Tấn Dũng .

Tin (2) Con gái Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Kim Phượng sẽ mở một hãng lớn , bỏ ra hằng trăm triệu vốn để chế tạo Condom (bao cao su) đủ kiểu . Hiện nay bao cao su dùng rồi sẽ tăng giá vì hàng hiếm, nghe nói vì được bộ công an đã đặt hàng là bao nhiêu cũng mua hết .

Tin đang trong vòng kiểm chứng ….

Advertisements