Đơn tố cáo công an vi phạm pháp luật của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

Posted on November 8, 2010

0


LS Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà thuộc văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp vi phạm nghiêm trọng pháp luật của các cơ quan công an và cán bộ công an như cơ quan công an phường 11 quận 6 T.P HCM (Tội phạm HCM), ông phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Bộ công an . Đại tá Lê Đức Hiệp, thượng tá Đào Thế Vinh và Trung Tướng Hoàng Kông tổng cục trưởng tổng cục An ninh điều tra thuộc Bộ công an .

Lá đơn được gửi tới Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội CSVN . Đảng CSVN chắc chắn sẽ ngăn chận công việc thi hành đơn tố cáo nầy . Việc tiếp tay phát tán lá đơn nầy rộng rãi cũng như dịch sang nhiều ngoại ngữ để gửi đi khắp nơi sẽ giúp lấy lại công bằng cho LS Cù Huy Hà Vũ đồng thời tố cáo đảng CSVN đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp & công ước quốc tế . Lá đơn nầy được trang boxitvn wordpress phổ biến, mong quá cơ quan thông tin nước ngoài, các bloggers giúp một tay phổ biến .

Trân Trọng
Xuân Nhi


Đảng CSVN “Hèn với Giặc, Ác với Dân”

https://vietland.wordpress.com

Advertisements