Lời Kêu Gọi Hợp Thức Hóa Danh Xưng T.P HCM

Posted on November 9, 2010

1


Kính thưa quí bạn đọc, sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam VN đưa đất nước thống nhất nhưng nằm trong sự kềm kẹp của chế độ CS do đảng CSVN lãnh đạo . Điều thương đau nhất là CSVN đã đổi tên Thành Phố Sài Gòn mến yêu, tên gọi của Hòn Ngọc Viễn Đông đã từng lừng danh Châu Á thành một cái tên của một xác ướp mang tên Hồ Chí Minh .

Hồ Chí Minh đối với dân tộc VN là một tội đồ, HCM đã mang chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản đến trên đất nước VN xóa tan nền văn Hóa tốt đẹp của nước nhà mà cha ông ta đã gầy dựng trên 4,000 năm Văn Hiến . Tội của HCM và tập đoàn đảng CSVN không có giấy bút nào có thể viết hết ra được .

Tên Hồ Chí Minh bị CS áp đặt thay thế cho Sài Gòn là một điều sỉ nhục cho cả dân tộc VN . Hiện nay trong nước , các bản hiệu ở SG , bến xe, những nơi công cộng không thể viết hết tên Thành Phố Hồ Chí Minh vì nó quá dài dòng nên rất nhiều nơi chúng ta chỉ thấy chữ chỉ viết vắn tắt là T.P HCM .

Vấn đề khó khăn khác là khi XN đọc các bản tin thí dụ như nói về Hội Luật Sư T.P HCM có nhiều nơi không thích chữ HCM lại đổi thành Hội Luật Sư SG, tuy là giải quyết được nhưng vẫn không hợp lý vì Hội Luật Sư SG trước 75 có thật là một Hội Luật Sư đàng hoàng chứ không bị áp đặt theo khuông khổ của Luật Sư XHCN , do đó thay vì đổi từ chữ T.P HCM thành SG, tại sao chúng ta không gọi luôn là Tội Phạm Hồ Chí Minh cho các tổ chức của CS tại SG . Vừa hợp với danh xưng vừa đúng ý nghĩa của nó .

Tôi đề nghị quí bạn đọc từ đây trên tất cả các bài viết, văn từ nên gọi chữ viết tắt T.P HCM là (Tội Phạm Hồ Chí Minh) như tôi đang dùng trong các bản tin do tôi viết . Một con én không làm nên mùa Xuân nếu không có sự trợ giúp và hợp tác của quí bạn đọc .

Những danh từ viết tắt như UBND T.P HCM chúng ta có thể gọi là Ủy Ban Nhân Dân Tội Phạm Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chúng ta có thể gọi là Viện Ám sát Nhân dân Tối cao .

Mỗi ngày chúng ta viết bài, đọc bài mà thấy chữ T.P HCM thì nên nghĩ ra ngay đó là Tội Phạm Hồ Chí Minh . Tôi kêu gọi quí bạn đọc ho ý kiến về vấn đề nầy và một khi chúng ta đồng ý thì nó trở thành phong trào . Lúc đầu thì chúng ta thấy ngờ ngợ nhưng gọi lâu ngày sẽ thành thói quen thôi .

Lời kêu gọi nầy là do cá nhân Xuân Nhi, không liên quan tới Ban Điều Hành Vietland, tuy nhiên nếu anh chị trong Ban Điều Hành Vietland có đồng ý hay phản đối thì cũng xin cho Ý Kiến . Bạn đọc đồng ý thì xin nhấn nút Cảm Ơn và nếu không đồng ý thì xin cho ý kiến vì sao không đồng ý .

Xuân Nhi xin được để bài nầy ở trang đầu một thời gian để gây phong trào kêu gọi mọi hãy cùng nhau gọi chữ T.P HCM là Tội Phạm Hồ Chí Minh .

Trân Trọng

Ms Phạm Xuân Nhi

Ghi chú rõ hơn: Chữ Tội Phạm Hồ Chí Minh chỉ sẽ dùng cho các hội đoàn, tổ chức của CSVN mà phía đuôi có chữ (T.P HCM), còn những bài viết về Thành Phố thì bắt buộc phải dùng danh từ Sài Gòn .

Advertisements