(Photo) Trung Quốc Thủ Tiêu Các Cột Mốc Biên Giới .

Posted on November 22, 2010

0


Tài liệu bằng hình ảnh dưới đây khá quan trọng đưa ra bằng chứng Trung Quốc và CSVN đã phối hợp thủ tiêu các cột mốc cũ . Câu hỏi được đặt ra và dễ trả lời là đường biên giới cũ mà CSVN đã “nhượng” cho Trung Quốc nằm sâu trong lãnh thổ VN, do đó những đường biên, chứng tích cũ thì bọn nầy phải xóa đi . Hình ảnh nói lên tất cả và đây cũng là chứng tích bán nước rõ ràng nhất , những hình ảnh nầy cần phổ biến rộng .

 

Advertisements