Đàn gãy tai trâu với Trung Quốc !

Posted on June 27, 2011

1


Sáng nay đọc bản tin “Việt Nam chủ trương duy trì hòa bình ổn định biển Đông” trên báo Tuổi Trẻ với nhân vật chính là ông Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn họp mặt cùng Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc trong ngày 25 tháng Sáu vừa qua . Cuộc họp thương thuyết giữa hai bên TQ & VN vẫn như tuồng cũ lập lại là không phía nào đưa ra giải quyết Biển Đông thỏa đáng và điều chắc chắn là phía VN không thể nào đòi Trung Quốc phải bỏ đi bản đồ Lưỡi Bò vì vậy có thương thuyết với TQ bao nhiêu thì có thêm nguy cơ là đảng CSVN nhường nhịn cắt dần vùng biển cho TQ để được sống Hòa Bình, Ổn Định là chuyện bắt buộc .

Đảng CSVN thừa biết là càng thương thuyết với TQ thì họ sẽ lấn lước và chúng ta càng mất dần quyền lợi biển Đông, nếu câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải làm sao để Bảo Vệ được vùng biển của tổ quốc mà không phải chiến tranh với TQ. Câu trả lời là việc thương thuyết phải được sự đồng ý của 2 phía VN & TQ trong khi đó phía TQ khăn khăn đòi bản đồ Lưỡi Bò là vùng Đặc Quyền Kinh Tế của TQ “không thể thương lượng” chỉ chừa lại cho VN không được 60 Hải Lý tính từ bờ biển VN tới ranh của Lưỡi Bò .

Làm một bài tính nhẫm nước VN có bờ biển dài 3.444 km X 140 Hải Lý (Một Hải Lý bằng 1.852 km) do đó nếu thương thuyết để cho TQ bằng lòng thì chúng ta buộc phải mất đi ước lượng 3.444Km  X 259 Km = (khỏang)892 nghìn km² , diện tích mất đi sẽ gần bằng diện tích của 3 nước VN gọp lại (Nước VN chỉ có 332 nghìn km² đất liền) . Với sự mất mát to lớn nầy, dân tộc VN chắc chắn không thể nào bằng lòng cho đảng CSVN thương thuyết với Trung Quốc .

Hòa Bình & Ổn Định dĩ nhiên là yếu tố lý tưởng cho sự xung đột, tranh dành giữa các quốc gia với nhau . Thực tế trên thế giới chưa có Quốc Gia nào thương thuyết trong sự Hòa Bình & Ổn Định mà không bị thiệt thòi . Một câu hỏi khác là VN có chịu cho TQ dành lấy vùng biển Lưỡi Bò hay không còn nếu không thì đừng thương thuyết vì phía Trung Quốc không bao giờ chịu bỏ bản đồ Lưỡi Bò vì họ luôn khẳn định “không thể thương lượng” nếu vậy việc ông Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang thương lượng cùng Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc cũng chỉ là Đàn Gãy Tai Trâu, sẽ không có thắng lợi nào để về khoe khoang hai chữ “Hòa Bình & Ổn Định”

Muốn có Hòa Bình & Ổn Định với một ông khổng lồ Trung Quốc thì chỉ có con đường duy nhất là Tự Vệ, một khi đất nước VN có đủ sức mạnh quân sự thì Trung Quốc dễ gì lấn lướt vì họ có đánh mình lỗ đầu thì họ cũng bị sứt trán . Trong sách Tôn Tử của Trung Quốc đang sử dụng là “gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công” do đó Trung Quốc không dễ gì hòa đàm với VN hơn nữa “Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt.” Trung Quốc chưa đánh mà phía CSVN đã khuất phục, đi tìm một giải pháp không lối thóat chứng tỏ là các lãnh đạo VN không có tài giữ nước .

Muốn giữ nước đâu có khó, ngày xưa chỉ có tầm vong nhờ vào lòng dân mà đảng ta đã lãnh đạo thắng được 2 đế quốc Pháp & Mỹ . Bây giờ có vũ khí nhiều hơn xưa nhưng lòng yêu nước của dân bị ngăn chận chắc chắn sẽ không giữ được nước . Đặt trường hợp Trung Quốc xua quân đánh VN qua đường bộ thì họ sẽ thất bại như năm 1979 do đó Trung Quốc sẽ đánh vào bờ biển VN bằng Hải Lực . Nước VN hiện nay không đủ Hải Lực để đối đầu lại lực Hải Quân TQ thì chúng ta áp dụng chiến thuật Hải Quân của IRAN là làm những chiếc tàu nhỏ chạy tốc độ nhanh, thả Thủy Lôi trong vùng biển TQ nếu có chiến tranh , đánh TQ theo kiểu Du Kích biển mà xưa nay Quân Đội Nhân Dân đã áp dụng du kích trong đất liền vì ngay cả Hải Quân hùng mạnh như Mỹ cũng chắc chưa dám vào vùng biển của IRAN , hiện nay nước Philippines cũng vận động công khai làm Tàu Cao Tốc để bảo vệ đất nước họ chống lại cuộc xâm lăng của TQ nếu có xảy ra .

Việc thương thuyết của VN với TQ ngày hôn nay với mục đích là câu giờ để chế tạo Tàu Cao Tốc chứ đừng mong dùng thương thuyết để có được quyền lợi cho nước VN .Chuyện thương thuyết  với TQ để có được Hòa Bình & Ổn Định chỉ là tạm thời để mua thời gian thôi. Việc TQ sẽ đánh VN để chiếm Trường Sa và dành Đảo Bạch Long Vỹ là chuyện sẽ xảy ra nếu đảng CSVN vẫn tiếp tục tin vào thương thuyết với TQ mà quên đi bổn phận giữ nước .

Xuân Nhi

Advertisements