Những điều bạn cần biết khi góp ý ở các Blogs như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Ba Sàm và các trang Diễn Đàn khác

Posted on November 13, 2012

0


Ví dụ một IP Address của bạn lưu lại qua DISQUS Script

Tôi viết lời nhắn nầy nhằm mục đích để giúp các bạn ở Việt Nam hiểu rõ hơn về cách cài đặt của các trang blogs mà các bạn thường vào đọc tin tức và góp ý như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Ba Sàm và các trang Diễn Đàn (Forum) khác.
Tôi không đề cập tới nội dung của những bài viết trên các trang mạng nầy mà chỉ nêu ra phần thiết kế về kỹ thuật mà bạn đọc cần biết.

Thông thường phần góp ý kiến của bạn đọc trên các Blog của Google là blogspot hay wordpress sẽ không lưu lại IP address nhưng một số trang Blogs hay Diễn Đàn đã cài đặt phần comments (góp ý) qua phần script của disqus.com (DISQUS), trường hợp nầy IP addess của người góp ý sẽ bị lưu lại .

Tôi ví dụ khi bạn góp ý trên trang Blog Dân Làm Báo  (http://danlambaovn.blogspot.com) thì phải nhớ rằng trang Blog DLB sẽ lưu lại IP Address của bạn và người chủ trang Blog sẽ biết bạn đang ở đâu qua script của DISQUS ngoại trừ trường hợp bạn sử dụng proxy.

Lưu Ý: Trang Mạng, Blogs dưới đây sẽ lưu lại IP address khi bạn góp ý (Comments)

Dân Làm Báo (DISQUS script): danlambaovn.blogspot.com (Sẽ Lưu Lại IP)
Tin Tức Hằng Ngày (DISQUS script): tintuchangngay.org (Sẽ Lưu Lại IP)
Vietland (vBulletin script): vietlandnews.net (Sẽ Lưu Lại IP)
x-cafevn (vBulletin script): x-cafevn.org (Sẽ Lưu Lại IP)

Những trang Blog KHÔNG cài phần mềm DISQUS, Không Lưu Lại IP Address, an toàn cho người Góp Ý tiêu biểu dưới đây :

Ba Sàm : anhbasam.wordpress.com (Không Lưu Lại IP)
Quan Làm Báo: quanlambao.blogspot.com (Không Lưu Lại IP)
Vua Làm Báo : vietnamlambao.blogspot.com (Không Lưu Lại IP)
Châu Xuân Nguyễn: chauxuannguyen.wordpress.com (Không Lưu Lại IP)
Nguyễn Tường Thụy: http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com (Không Lưu Lại IP)
Huỳnh Ngọc Chênh: huynhngocchenh.blogspot.com (Không Lưu Lại IP)
Đảng Làm Báo: danglambao.blogspot.com (Không Lưu Lại IP)
Thông Tin Tổng Hợp: http://ttxcc6.wordpress.com (Không Lưu Lại IP)
TTXVA (WordPress + Facebook): http://www.ttxva.org (Không Lưu Lại IP)
Nguyễn Xuân Diện : xuandienhannom.blogspot.com (Không Lưu Lại IP)

Hương Giang

IP Address Của Bạn đã Bị Khoanh Vùng

Theo Blog Hương Giang 

Advertisements