Thủ Tướng Mặt Dày Hơn Mặt Thớt – Từ Chối Từ Chức

Posted on November 13, 2012

3


Đại Biểu Dương Trung Quốc

Sáng nay 14-11-2012, Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội về Văn Hóa Từ Chức. Đài VTV1 đã không phát hình đoạn chất vấn của Đại Biểu Dương Trung Quốc nhưng một số báo chí và diễn đàn đã ghi lại toàn bộ câu hỏi nầy .

Trích từ trang bình luận BaSam về câu hỏi của Đại Biểu Dương Trung Quốc như sau:

“Kính thưa quốc hội, kính thưa thủ tướng,

Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho thủ tướng và chính phủ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện các giải pháp của mình.

Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, trong đó có thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin trung ương đảng kỷ luật. Còn tại quốc hội, thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi “Dường như thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước đảng … “

Dẫu sao thì việc thủ tướng đã có lời xin lỗi trước quốc hội cũng là một điều đáng ghi nhận, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, thì thấy việc xin lỗi, một hành vi văn hóa rất đáng khích lệ trong dân cần được giới hạn trong mối quan hệ giữa bộ máy công quyền với nhân dân.

Không thể giới hạn hành vi xin lỗi của ngành hàng không mà bỏ qua những chế tài xử phạt đã quy định nếu gây thiệt hại với khách hàng. Khánh nước ngoài họ gọi hàng không nước ta là “SorryAirLine” là vì thế.

Việc làm cho dân hiểu là nhà nước tạo độc quyền vàng cho SJC khiến dân bất an và chịu thiệt thòi kéo dài, để rồi thống đốc ngân hàng chỉ xin lỗi, vì đã không giải tích rõ khiến dân hiểu lầm v.v..

Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi.

Phải chăng thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện lòng quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng tập quán phù hợp với một xã hội hiện đại – là văn hóa từ chức với một lộ trình là các quan chức của ta làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm.

Xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta cũng coi việc cáo quan hồi hương là một cách giữ tiết tháo. Còn đảng ta cũng đã từng có một vị tổng bí thư, người có công lớn trong Cách mạng tháng 8 năm 45′, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong Cải cách ruộng đất 1956, đã từ chức và tiếp tục phấn đấu, để rồi 3 thập kỷ sau trở lại với cương vị  tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc “Đổi mới”, trước khi từ trần.

Kính thưa thủ tướng, tóm lại xin có hai câu hỏi.

Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?

Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?

Xin cám ơn thủ tướng, cám ơn quốc hội.”

Thay vì trả lời vào ý của câu hỏi, ông Dũng đã thoái thác đổ thừa cho chức vụ Thủ Tướng là do Đảng giao phó và từ chối Từ Chức .

Nguyễn Tấn Dũng : “Còn 3 ngày nữa là tôi tròn 51 năm theo Đảng. Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này, chức khác và cũng không thoái thác trọng trách được giao”

Qua lời ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức xác nhận các chức vụ trong chính phủ kể cả chức Thủ Tướng đều là do Đảng chỉ định.

Trong Hiến Pháp 1992 có một điều khoản 53 rất mập mờ là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Nếu căn cứ theo lời xác nhận của Nguyễn Tấn Dũng thì chức vụ Thủ Tướng của ông chính là do Đảng CS giao cho ông làm, nếu vậy thì “Điều 53 Hiến pháp quy định, …. “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” không còn phù hợp với hiếp pháp nữa và Hiến Pháp 1992 nên sửa lại là “Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý và Đảng làm chủ” thì các Đại Biểu sẽ không cần phải chất vấn nữa.

Xuân Nhi

Advertisements